Coaching


Taak van de coach

Een coach is in de eerste plaats de persoon die bijdraagt tot je lichamelijke conditie. Daarvoor start ik als coach steeds met een functie onderzoek om de functies van de spieren en gewrichten na te kijken. Deze testen worden zowel actief, passief als belast en onbelast uitgevoerd. De gewrichten worden onderzocht op pijn, bewegingsverloop (en/of beperking) en stabiliteit.

De spieren worden getest op kracht, lengte en pijn:

 • Opbouw van sportieve prestaties
 • Opbouw van conditie, kracht, ..
 • Revalidatie na blessure
 • Revalidatie na beroerte/ziekte ….

Pas nadien kunnen we, in onderling overleg, zoeken hoe we je conditie/prestaties kunnen opbouwen en/of verbeteren.

Taak van de sportverzorger

De taak van een sportverzorger is ervoor te zorgen dat het lichaam van de sporter in topconditie wordt gehouden.  Dit kan zowel voor de recreatieve- als voor de beroepssporter.

De Sportverzorger moet  de belastbaarheid van de sporter kunnen inschatten rekening houdend met:

 • Talent
 • Kracht
 • Beperkingen

Het einddoel van de sportverzorger is om zowel de geest als het lichaam van de sporter te ontspannen en eventueel te herstellen door:

 • Voedselbegeleiding
 • Taping en bandage
 • Massage- en rekkingstechnieken
 • ontspanningstechnieken

Sportverzorging = preventieve gezondheidszorg

Sportverzorging situeert zich BINNEN de preventieve gezondheidszorg

 • Primaire preventie : 80 % v/d sportblessures wordt voorkomen door eenvoudige maatregelen (goede verzorging)
 • Secundaire preventie : verzorger herkent snel de eerste tekenen van overbelasting
 • Tertiaire preventie : verzorger kan snel maatregelen treffen bij acute blessuren en zal door het geven van goede verzorging de genezing/revalidatie versnellen

Wat heeft iemand nodig om aan sport te doen

Wat heeft een sporter nodig om een topsporter te worden

Deze  wisselwerking op gang brengen en draaiende houden, is de taak van de volledige medische staf.  Wij moeten de sporters opvolgen / verzorgen / begeleiden om tot betere prestaties te leiden.


Over MathsFit

Van kindsbeen af was sport mijn passie. Zoals zovele kleuters was de opstap naar de sportwereld het kleuterturnen in een lokale turnclub. Vandaag ben ik er nog steeds trainer maar heb ik mij de laatste jaren toegespitst in Multi Move, een sportoverschrijdend aanbod waar alle basiscompetenties aan bod komen.

Contact

Copyright 2019 MathsFit. All rights reserved.